Skręcenie

0
15
Portrait of doctor with male nurse holding medical file
Rate this post

Skręcenie

Skręcenie (distorsió) jest to lekkiego stopnia naderwanie więzadel i torebek sta-wowych bez przerwania ich ciągłości. Powstaje ono w wyniku nadmiernej amplitudy fizjologicznego lub patologicznego ruchu. Wskutek gwałtownego naderwania torebki i błony maziowej wystąpić może krwiak i wysięk śródstawowy. Niewłaściwe leczenie, a głównie osłabienie mięśni po urazie, mogą być przyczyną trwałych

Poważniejszym uszkodzeniem jest zupełne przerwanie lub oderwanie więzadeł od kości. Przejawia się to wylewem krwi, dużą bolesnością i wystąpieniem ruchów patologicznych lub patologicznego ustawienia stawu.j

Leczenie polega na unieruchomieniu w poprawnym ustawieniu co najmniej przez 6 tygodni lub na pierwotnym zeszyciu więzadeł stawu. Przeoczenie uszkodzenia więzadeł i torebki stawowej może być przyczyną niezborności i niestabilności, której następstwem mogą być zmiany zniekształcające.

Zwichnięcie stawu. Terminem zwichnięcia (luxatio articulationis) określa się cal- _ kowite przemieszczenia względem siebie powierzchni stawowych. Częściowe prze-mieszczenie powierzchni stawowych nosi miano nadwicłmięcia (subluxatió),

Rozróżniamy zwichnięcia (i nadwichnięcia) wrodzone oraz nabyte, w tym urazowe: świeże, zastarzałe i nawykowe.

Zwichnięcie urazowe stanowi z reguły bardzo ciężkie uszkodzenia narządu ruchu, zarówno z powodu rozległości uszkodzeń więzadeł i torebek, towarzyszących obrażeń tkanek miękkich okołostawowych, jak i z powodu poważnych następstw dla funkcji stawu.