Zakażenia okresu noworodkowego

0
11
Rate this post

Zakażenia okresu noworodkowego

Każde, najdrobniejsze nawet ognisko zakażenia u noworodka stanowi potencjalne niebezpieczeństwo rozsiewu drobnoustrojów do innych narządów i uogólnionej posocznicy, a także może stać się źródłem zakażenia innych noworodków. Najczęściej spotykamy u noworodków ropne zakażenia skóry, ropne zapalenie spojówek, zakażenie kikuta pępowiny. Na oddziałach szpitalnych ropne zakażenia wywołane przez gronkowce mogą szerzyć się epidemicznie, zwłaszcza w warunkach przepełnienia oddziałów położniczych i nieprzestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Zakażenia gronkowcowe mogą przenosić zdrowi nosiciele spośród personelu zatrudnionego na oddziałach położniczych i noworodkowych.

Ciężką chorobą w okresie noworodkowym jest biegunka zakaźna. Bardziej zagrożone zakażeniami jelitowymi są dzieci od urodzenia karmione sztucznie, ponieważ pokarm kobiecy jest łatwiej strawny, a także zawiera ciała odpornościowe i mniej narażony jest na zakażenia z zewnątrz. Biegunka noworodka w ciągu kilku godzin może doprowadzić do ciężkiego stanu odwodnienia i zatrucia.

Zapalenie płuc noworodka może być wywołane aspiracją zakażonych wód płodowych lub może wystąpić już po porodzie. Objawami są szybko narastająca duszność z okresami bezdechu