Rodzenie w szpitalu

0
13
Rate this post

Rodzenie w szpitalu

W Polsce przeważająca liczba dzieci rodzi się obecnie na położniczych oddziałach szpitalnych. Jeśli przebieg ciąży i choroba matki zapowiadają znaczne powikłania w czasie porodu, wskazane jest przyjęcie ciężarnej do jednego z większych wielospecjalistycznych szpitali, mających oddział patologii ciąży i oddział patologii noworodka, dysponujących wysokokwalifikowanym personelem i aparaturą niezbędną do rozpoznawania i leczenia ciężkich stanów chorobowych u matki i dziecka. W każdym przypadku należy zapewnić sterylne warunki w czasie porodu, chroniąc matkę i dziecko przed zakażeniami.

Ciężarne i noworodki podejrzane o zakażenie należy izolować w ramach oddziału położniczego i noworodkowego w oddzielnych pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Przed i po każdym zabiegu pielęgnacyjnym i leczniczym u noworodka należy starannie myć ręce. Do suszenia rąk najlepiej nadają się papierowe ręczniki do jednorazowego użycia. Nie można dopuszczać do nadmiernego zagęszczenia na oddziałach położniczych i noworodkowych. W pomieszczeniach dla noworodków i w sali porodowej niezbędne jest częste przeprowadzanie dezynfekcji. Personelu z czynnymi objawami zakażenia, nawet z drobnymi ogniskami zakażenia, nie wolno dopuszczać do pracy na tych oddziałach. Po podejrzeniu zakażenia bakteryjnego u noworodka stosuje się antybiotyki, w miarę możliwości na podstawie wyników posiewów bakteryjnych. Nie wolno jednak nadużywać stosowania antybiotyków wśród noworodków, ponieważ prowadzi to do dalszego rozwoju szczepów bakteryjnych antybiotykoopornych w środowisku szpitalnym. Szczególnej ochrony przed zakażeniami wymagają wcześniaki i noworodki tzw. ryzyka, dzieci z urazem porodowym, noworodki, które prze-były zamartwicę, noworodki po konflikcie serologicznym. Wcześniaki wymagają też wcześniejszego podawania witaminy A, D i C oraz preparatów żelaza.

W celu zapobiegania chorobie hemolitycznej noworodków stosuje się obecnie podawanie kobietom, które urodziły pierwsze dziecko z czynnikiem Rh, przeciwciał w stosunku do antygenu Rh. Wskutek tego płodowe krwinki zostają niszczone w krwiobiegu matki i nie mogą spowodować uczulenia, prowadzącego przy następnej ciąży do niepożądanego szybkiego zwiększenia stężenia przeciwciał, uszkadzających krwinki płodu.