Wystąpienie bolesności miejscowej

0
16
Rate this post

Wystąpienie bolesności miejscowej

Wystąpienie bolesności miejscowej, a zwłaszcza bezsenność z powodu bólów, świadczy o powstaniu ropnia i konieczności usunięcia ropy. Wystarcza „operatio minima” przez nawiercenie kości. Drobne martwaki tego okresu mogą wygoić się. Wydobytą ropę trzeba użyć do badania lekooporności drobnoustrojów.

Ropień widoczny na radiogramie należy operacyjnie usunąć wraz z martwakami w granicach zdrowej tkanki, w przeciwnym wypadku zapalenie kości może przejść w postać przewlekłą, trudniejszą do wyleczenia.

Wykazano (Harris), że 3-dniowe zwlekanie z interwencją operacyjną może już być przyczyną powikłań.

Podostre postacie zapalenia kości występują w przypadkach małej zjadliwości drobnoustrojów (np. gronkowiec koagulazododatni). Należy tu ropień Brodiego pojawiający się w okolicy przynasad i cechujący się łagodnymi objawami klinicznymi. Na radiogramie widoczne jest ognisko przejaśnienia tkanki gąbczastej z małym od-czynem okostnowym. Dłużej trwające ognisko może być otoczone warstwą skle-rotycznej tkanki. Różnicować je należy z ogniskiem gruźliczym, torbielami kostnymi i nowotworami niezłośliwymi lub o małej złośliwości (np. chondroma, fibroma chondromyxoideś). Leczenie polega na wycięciu ogniska z obowiązkową kontrolą bakteriologiczną i badaniem histologicznym.

Trzonowa postać podostrego zapalenia kości umiejscawia się w warstwie lco- rowej. Ognisko jest wydłużone, odczyn okostnowy duży, bolesność miejscowa wyraźna, martwalc zwykle mały, słabo widoczny. Różnicować trzeba z osteoid osteo- ma i z nowotworami niezłośliwymi.

Zagęszczające zapalenie kości (ostitis sclerotisans, Garre) obejmuje trzon i przy- nasadę. Odczyn okostnowy i pogrubienie kości jest duże, radiogram wykazuje duże zagęszczenie struktury kostnej z drobnymi ogniskami przejaśnienia. Kanał szpikowy może być częściowo Itib całkowicie zarośnięty. Rzadko dochodzi do przetok. Przebieg jest przewlekły, objawy kliniczne nieduże, okresowo nasilające się. Różnicować należy z chorobą Pageta i osteosarcoma sclerotisans.