Spadek temperatury

0
11
Rate this post

Spadek temperatury

Spadek temperatury w końcu okresu zwiastunów jest bardzo krótkotrwały. Trwa zazwyczaj jeden dzień. Po tej przerwie następuje gwałtowny skok temperatury, do 40°C, z jednoczesnym pojawieniem się na skórze wysypki. Wykwity w wysypce odrowej są żywoczerwonymi plamkami, owalnymi i okrągłymi, wielkości grubych ziaren. Przejawiają one tendencje do rozszerzania się i łączenia się ze sobą w duże plamy.

Cechą charakterystyczną dla odry jest kolejność pojawiania się wysypki. Pierwsze wykwity pojawiają się na skórze głowy, najczęściej za uszami, koło nosa i ust, następnie na szyi, klatce pier

siowej, plecach i brzuchu, a następnie na kończynach. Kolejność cofania się wysypki jest analogiczna do kolejności pojawiania się. Okres pojawiania się i trwania wysypki jest najcięższym okresem choroby. Utrzymująca się wysoka temperatura, nasilone objawy nieżytowe górnych dróg oddechowych (suchy uporczywy kaszel), utrata łaknienia i złe ogólne samopoczucie dziecka (często z chwilową utratą przytomności i majaczeniami) składają się na obraz tego okresu choroby. Nosi on nazwę okresu wysypkowego i trwa około pięciu dni. Kończy się zanikiem wysypki i szybkim ustępowaniem choroby. Po trzech do pięciu dniach od wystąpienia wysypki kończy się okres zaraźliwości. Trwa on więc od 8 do 10 dni.

Szczególnie ciężko przebiega odra u dzieci wyniszczonych, zwłaszcza u dzieci krzywiczych. Często dochodzi wówczas do powikłań. Są to głównie: zapalenie dróg oddechowych i zapalenie płuc. Może być też zapalenie ucha środkowego i zapalenie mózgu.

Przebycie odry pozostawia po sobie z reguły odporność trwałą na całe życie. Większość dzieci choruje na odrę w okresie poniemo- wlęcym i przedszkolnym. W przypadku stwierdzenia choroby w żłobku lub w przedszkolu chore dziecko należy jak najszybciej odizolować i odesłać do domu. Jeśli jest to zakład dziecięcy zamknięty, np. dom małego dziecka, chorego się hospitalizuje. Pomieszczenie, w którym przebywało dziecko, wietrzymy, a następnie naświetlamy lampą kwarcową. Jest to dostateczna dezynfekcja, wirusy odry są bowiem bardzo wrażliwe i szybko giną. Grupę dzieci stykających się z chorym można sztucznie uodpornić przez wstrzyknięcie im, w okresie do piątego dnia włącznie od zetknięcia się z chorym, gamma-globuliny. Szczególnie celowe jest podawanie jej dzieciom wątłym i chorowi-tym, jeśli dotychczas nie chorowały na odrę. Najważniejszą rolę w profilaktyce przeciwodrowej odgrywają szczepienia ochronne. Podlegają im dzieci między 13 a 15 miesiącem życia.