Upośledzenie czynności

0
14
Rate this post

Upośledzenie czynności

Upośledzenie czynności dotyczy zmian miejscowych, a więc czynności dotkniętego zapaleniem narządu lub części ciała. Odmianą zapalenia są zapalenia swoiste. Są to zapalenia, w których pod wpływem takiego samego czynnika uszkadzającego wytwarza się zawsze taki sam odczyn, o identycznym przebiegu i zejściu. Przykładem czynnika powodującego zapalenie swoiste jest prątek Kocha wywołujący gruźlicę. Wywołuje on w tkankach odczyn zapalny w postaci wysięku i zmian wytwórczych. W wyniku tych zmian tworzy się gruzełek, charakterystyczny tylko dla tego rodzaju zapalenia. Zapalenie swoiste wywołują także: krętek blady (kiła), prątek trądu (trąd), promieniowiec (promieni- ca) itd.

Procesowi zapalnemu towarzyszą zmiany anatomopatologiczne. Mają one charakter zmian wstecznych, postępujących lub wysiękowych. W zależności od przewagi jednego z rodzaju tych zmian w anatomii patologicznej stosowany jest podział zapaleń na:

Zapalenia uszkadzające – mają w nich przewagę procesy rozpadu, w ognisku zapalenia zachodzą zmiany wsteczne. Zapalenia wysiękowe – najbardziej charakterystyczne są tu zaburzenia w krążeniu, objawiające się przekrwieniem, zastojem i wysiękiem.