Zapobieganie chorobom

0
13
Rate this post

Zapobieganie chorobom

W zapobieganiu chorobom zakaźnym w żłobku szczególne znaczenie ma dezynfekcja. Dzięki niej przerywamy sposoby szerzenia się zakażenia. Stosuje się dezynfekcję zapobiegawczą (wietrzenie, naświetlanie lampą kwarcową, odkurzanie, mycie, chlorowanie ustępów), dezynfekcję bieżącą i końcową (tę ostatnią w wypadku wykrycia na terenie żłobka choroby zakaźnej i izolacji chorego). Dezynfekcja końcowa jest dokonywana z reguły przy udziale pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej. Każdorazowe za-chorowanie na chorobę zakaźną powinno pociągać za sobą działalność oświatowo-zdrowotną wśród rodziców.

Podniesienie odporności dziecka można uzyskać za pomocą środków nieswoistych bądź swoistych. Środkami nieswoistymi oddziałujemy na podniesienie ogólnego stanu dziecka przez odpowiedni z punktu widzenia higieny reżim dnia, właściwe żywienie, odpowiednią pielęgnację, jak również hartowanie dziecka.

Swoiste podniesienie odpotńości – to stosowanie środków dających odporność swoistą, a więc przede wszystkim szczepionek. Szczepienia ochronne zmniejszają niebezpieczeństwo zachorowania