Zakażenie, źródło zakażenia, nosicielstwo

0
13
Rate this post

Zakażenie, źródło zakażenia, nosicielstwo

Wtargnięcie drobnoustrojów do organizmu oraz ich dalszy w nim rozwój określamy mianem zakażenia. Choroby zakaźne są to więc choroby zaistniałe na skutek zakażenia. Zakażenie w języku łacińskim oznacza słowo iniectio, stąd pochodzi drugi termin zakażenia

– infekcja. Zakażenie szerzy się ze źródła zakażenia. Źródłem zakażenia nazywamy miejsce, w którym żyją i rozmnażają się drobnoustroje.

Badania dowiodły, że źródłem zakażenia może być tylko organizm żywy. Staje się nim człowiek lub zwierzę w tych warunkach, < kiedy w ich organizmie żyją i rozmnażają się drobnoustroje. Wszystkie natomiast produkty i przedmioty nie są źródłami zakażenia, lecz jedynie przenosicielami zakażenia i to zazwyczaj przenosicie- lami biernymi, mechanicznymi. Drobnoustroje bowiem poza organizmem żywym jakkolwiek mogą żyć, rzadko się rozmnażają (formy przetrwalnikowe).