Wywiad opiekunki

0
12
Rate this post

Wywiad opiekunki

Najpierw opiekunka zbiera dokładny wywiad. Powinna się przy tym dowiedzieć od osoby towarzyszącej dziecku o stanie zdrowia dziecka, jego samopoczuciu, łaknieniu, stolcu oraz zachowaniu.

Wywiad powinien obejmować również dane o stanie zdrowia najbliższego otoczenia dziecka. Następnie opiekunka mierzy temperaturę i dokonuje oględzin dziecka. Szczególną uwagę musi zwrócić na skórę (barwa, czystość – wykwity, wysypka), gardło i nos (katar, zaczerwienienie gardła, naloty), błonę śluzową jamy ustnej (plamki Fiłatowa-Koplika). W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych i podejrzenia o chorobę dziecko nie może być przyjęte do żłobka. Specjalnym wyjściem (w filtrze obowiązuje ruch jednokierunkowy) opuszcza żłobek. Pomieszczenie filtru w przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej u dziecka należy odkazić.

Również dziecko zdrowe, które zetknęło się w domu z chorobą zakaźną, po styczności z którą obowiązuje izolacja, nie może być przyjęte do żłobka. Okres izolacji domowej trwa w zasadzie najmniej tyle dni, ile wynosi okres wylęgania danej choroby, chyba że przepisy sanitarne traktują inaczej. Gdy dziecko przez kilka dni lub dłużej nie uczęszczało do żłobka, opiekunowie dziecka przed jego powrotem do zakładu powinni dostarczyć świadectwo lekarskie zezwalające na uczęszczanie do żłobka.