Zwolnienia lekarskie

0
10
Rate this post

Zwolnienia lekarskie

a) orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, zezwalającego na uczęszczanie do żłobka, b) zaświadczenia stwierdzającego, że w okresie ostatnich 3 tygodni dziecko nie chorowało ani nie stykało się z chorobą zakaźną,

c) dokumentu stwierdzającego stan uodpornienia dziecka (wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych). Każde dziecko codziennie przed przyjęciem do żłobka musi być poddane oględzinom pielęgniarki lub opiekunki dziecięcej. Czynność tę określa się mianem filtru. W czasie dokonywania filtru opiekunka dziecięca zobowiązana jest do wykonania następujących czynności:

a) zebrania wywiadu, b) zmierzenia temperatury, c) dokonania oględzin dziecka, d) podjęcia decyzji co do przyjęcia dziecka w danym dniu do żłobka.