PODZIAŁ CHORÓB

0
17
Rate this post

PODZIAŁ CHORÓB

Klasyfikacji chorób jest wiele. Najbardziej, rozpowszechnionym podziałem jest międzynarodowa klasyfikacja chorób, rejestrująca około 1000 jednostek chorobowych, ustalona przez Światową Organizację Zdrowia. Każda choroba oznaczona jest trójcyfrowym symbolem liczbowym, np. odra 085, grypa 481 itd. Niezależnie od tej klasyfikacji istnieją różne podziały chorób, przy czym często jedna klasyfikacja nie wyklucza drugiej. Różnią się one kryteriami po-działu. Oto kilka przykładów podziału chorób:

Choroby organiczne i czynnościowe – podział ten uwzględnia istotę zmian chorobowych zachodzących w organizmie w przebiegu procesu patologicznego. Choroby organiczne są to choroby, w wyniku których powstają zmiany w strukturze komórek tkanki i narządów. Choroby czynnościowe zaś to takie, w przebiegu których obserwuje się jedynie zaburzenia funkcji narządów i tkanek.

Choroby wrodzone i nabyte – choroby wrodzone są to choroby, które człowiek nabywa w okresie życia płodowego, natomiast choroby nabyte to takie, które występują po zadziałaniu czynnika chorobotwórczego już po urodzeniu. Chorobami wrodzonymi są np. wady wrodzone, a chorobami nabytymi np. odra, choroba reumatyczna, grypa. Niektóre choroby w zależności od czasu ich powstawania mogą być wrodzone lub nabyte. Przykładem takiej choroby jest kiła.