Zapalenia wytwórcze

0
10
Rate this post

Zapalenia wytwórcze

Zapalenia wytwórcze – o przewadze zmian rozrostowych pod postacią nacieku, ziarniny i tkanki bliznowatej. Ogólnym odczynem organizmu ludzkiego na działanie czynników chorobotwórczych, głównie biologicznych, jest gorączka. Jej podstawowym przejawem jest podniesienie temperatury ciała. W gorączce występują zaburzenia podstawowych funkcji życiowych.

Organizm ludzki jest organizmem stałocieplnym. Wszystkie jego czynności i przemiana materii i energii są dostosowane do stałej temperatury. Prawidłowa temperatura ciała waha się w granicach od 36,4° do 37,4°. Zależy to od właściwości osobniczych. U większości ludzi wynosi 36,5°-36,7°C. Jest to temperatura mierzona pod pachą lub w pachwinie. Temperatura mierzona w odbytnicy jest o pół stopnia wyższa. Temperatura wewnątrz organizmu jest wyższa niż temperatura skóry. Najwyższą temperaturę ma wątroba – krew wypływająca z tego narządu ma o 1° wyższą temperaturę. Jest to spowodowane dużą liczbą procesów przemiany materii i energii zachodzących w wątrobie.

Utrzymanie stałej temperatury organizm zawdzięcza mechanizmom termoregulacji. Najważniejszą rolę odgrywa tu ośrodek nerwowy termoregulacji znajdujący się na dnie trzeciej komory mózgu. Mechanizm regulacji temperatury jest odruchowy.