Wszystkie uszkodzone gałązki

0
11
Doctor with colleagues in clinic. Medical service
Rate this post

Wszystkie uszkodzone gałązki

Pozostawienie ran nie pokrytych skórą daje niekorzystne wyniki. Niezbędne jest pierwotne lub odroczone zeszycie uszkodzonych ścięgien.

Wszystkie uszkodzone gałązki nerwowe ręki powinny być zespolone szwem pierwotnym.

Amputacje urazowe w obrębie ręki. W przypadku amputacji urazowej obowiązuje próba rekonstrukcji, staranne unieruchomienie i dopiero dalsza obserwacja decyduje o losach tymczasowego kikuta. Szczególnie oszczędzać należy kciuk i wskaziciel. Użycie przeszczepów i płatów skóry pozwala na utrzymanie jak najdłuższego kikuta, co odgrywa bardzo istotną rolę w chwytnej funkcji ręki. W przebiegu pooperacyjnym możliwie najwcześniej przeprowadza się usprawnianie ruchów, połączone z fizykoterapią.

Miednica utworzona jest z dwu kości miednicznych, które z kolei składają się z kości biodrowych, łonowych i kulszowych oraz z kości krzyżowej i guzicznej. Miednica spełnia ważną rolę zarówno w statyce, jak i w dynamice ciała, ponadto stanowi osłonę dla narządów wewnętrznych.

Do uszkodzeń miednicy może dojść w wyniku gwałtownego skurczu mięśni (tzw. złamania z oderwania) oraz urazów bezpośrednich i pośrednich. Urazy bezpośrednie to urazy typu zgniecenia działające na miednicę w jej osi poprzecznej lub przednio-tylnej (zgniecenie, przejechanie). Urazy pośrednie działają w osi pionowej – przez przenoszenie siły urazu działającego na kończynę (np. skok z wysokości, uraz komunikacyjny typu „deski rozdzielczej” itp.).

– 1) złamania bez przerwania ciągłości obręczy miednicznej

– a) bez przemieszczenia odłamów,

– b) z przemieszczeniem odłamów

– 2) złamania z przerwaniem ciągłości obręczy miednicznej.

Uszkodzenia izolowane

W zależności od siły, kierunku i umiejscowienia urazu powstają złamania izolo-wane, wielomiejscowe i złożone, połączone z nadwichnięciem i zwichnięciem odłamów, a więc z uszkodzeniem pierścienia miednicy.

Uszkodzenia izolowane dotyczą najczęściej jednej kości. Złamania kości łonowej, kości kulszowej czy talerza kości biodrowej, którym nie towarzyszy większego stopnia przemieszczenie odłamów, zwykle nie są uszkodzeniami ciężkimi i wymagają leczenia w łóżku przez około 6 tygodni. Przemieszczenie oderwanego fragmentu kości rzadko wymaga operacyjnego zespolenia. Dotyczy to oderwania kolców przedniego górnego i dolnego oraz guza kulszowego spostrzeganych u sportowców.