Trofozoit dwubocznie symetryczny

0
14
Rate this post

Trofozoit dwubocznie symetryczny

Budowa i rozwój. Trofozoit dwubocznie symetryczny, groszkowaty, zaokrąglony na biegunie przednim i zaostrzony w części tylnej wypukły po stronie grzbietowej, a spłaszczony brzusznie długość 9-12 pm, szerokość 5-15 pm, grubość 2- -4 pm. Poniżej bieguna przedniego widoczne są 2 owalne jądra z chromatyną w środku, wokół kariosomu. Ułożone szeregowo między jądrami kariomastigonty, w symetrii osiowej. Aksonemy wychodzące z kinetosomów wici tylnych, usztywniające komórkę, krzyżują się z 2 ciałkami o kształcie trapezu (ciała parabazalne?). Giardia ma 4 pary wici: środkową, grzbietową, boczną i tylną. Po stronie brzusznej na biegunie przednim znajduje się duży, obejmujący połowę długości komórki, krążek czepny, wzmocniony cienkim włókienkiem otaczającym, zaopatrzony w miofibryle (ryc.

krążek ten zawiera swoiste białka tzw. giardiny (a-giardina 29kDa, p-giardina 33,8kDa), które ułatwiają jego czynność. Na powierzchni błony komórkowej G. intestinalis identyfikuje się dalszych dziesięć swoistych białek. Pierwotniak, przyczepiony krążkiem czepnym do błony śluzowej przewodu pokarmowego żywiciela, silnie odchyla się biegunem tylnym ku górze z boku wydaje się bardziej wydłużony niż przy oglądaniu wprost. Rozmnaża się przez podział podłużny, rozpo-czynający się od krążka czepnego, kinetosomów i jąder rozpoczęty w trofozoicie podział kariokinetyczny jądra może zakończyć się w cyście.