Unerwienie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym

0
14
Rate this post

Unerwienie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym

Do wrażliwych struktur kręgosłupa przyczyniających się do bólów krzyża zalicza się: zawartość kanału kręgowego, krążki międzykręgowe, stawy międzywyrostko- we, układ więzadłowy kręgosłupa oraz trzony kręgowe. Kręgosłup jest unerwiony przez nn. sinuvertebrales i tylne ramiona główne.

Nervus sinuvertebralis doczekał się należnej mu uwagi dopiero w latach ostatnich. Nerw ten wychodzi z przedniej części korzenia obwodowo od zwoju rdzeniowego i po przebiegnięciu 2-3 mm łączy się z gałęzią współczulną przez ramus communicans. Połączony nerw grubości 0,5-1 mm przechodzi przez otwór międzykręgowy do kanału kręgowego, gdzie ulega podziałowi. Nerw ten może wykazywać także różne odmiany. Główna nić nervus sinuvertebralis biegnie dogłowowo dookoła nasady łuku w stronę więzadła podłużnego tylnego. Zdaniem Kapłana ucisk nerwu w miejscu jego wnikania do kanału kręgowego może dawać bóle krzyża i objawy rwy kulszowej. Nerw ten przebiega bezpośrednio od tyłu krążka międzykręgowego lub przechodzi przez otwór międzykręgowy w bliskości nasady łuku, na dogłowowej stronie umiejscowionego na tym poziomie krążka

– 3 – krążek międzykręgowy, 4 – nasada łuku kręgu. międzykręgowego. Dlatego też nerw ten ulega podrażnieniu dopiero po tyłoprze- mieszczeniu krążka międzykręgowego.

W pobliżu tylnego więzadła podłużnego n. sinuvertebralis dzieli się na 3 gałęzie: wstępującą, zstępującą i poprzeczną.

Nervus sinuvertebralis zaopatruje trzon kręgu, łuki, sąsiednie tarcze międzykrę- gowe, tylne więzadło podłużne, wewnętrzny splot kręgosłupowy, tkanki nadopo- nowe oraz oponę twardą.