Różyczka

0
12
Rate this post

Różyczka

Różyczka jest chorobą zakaźną wieku dziecięcego. Wywołana jest przez wirusy. Źródłem zakażenia jest człowiek chory, zakażenie – kropelkowe, wrota zakażenia – górne drogi oddechowe. Różyczka należy do łagodnych chorób zakaźnych, nie dających zazwyczaj powikłań. Okres wylęgania jest dłuższy niż w odrze i wynosi średnio 2-3 tygodnie. Okres zwiastunów jest rzadko wyraźnie zaznaczony.

Choroba zaczyna się zazwyczaj nieznacznym podniesieniem temperatury ciała, zwykle nie przekraczającej 38°C, objawami nieżytowymi i bólem gardła. Szybko dołącza się do nich wysypka obejmująca całe ciało, przy czym kolejność jej rozprzestrzeniania się jest analogiczna jak w odrze: najpierw na skórze głowy, następnie tułowia i kończyn. Wysypka przypomina wysypkę odrową. Jest może nieco bledsza i nie ma tendencji do zlewania się. Objawem pato- gnomonicznym dla różyczki jest powiększenie węzłów chłonnych, głównie szyjnych i potylicznych oraz za uszami. Występują również zmiany we krwi – leukopenia ze zwiększeniem się liczby plaz- mocytów.

Często w praktyce jest trudno odróżnić różyczkę od odry. W roz-poznawaniu różnicowym pamiętać należy o tym, że w różyczce przebieg jest łagodniejszy oraz jest brak tak charakterystycznych dla odry plamek Fiłatowa i Koplika, występuje natomiast powiększenie węzłów chłonnych.

Różyczka nie grozi dziecku powikłaniami, jest jednak niebezpie-czna dla kobiet, zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach ciąży. Badania naukowe i obserwacje lekarskie wykazały bowiem, że przechorowanie przez kobietę w tym okresie różyczki grozi niebez-piecznymi komplikacjami dla płodu. Toksyny różyczki uszkadzają bowiem zawiązki narządów i przyczyniają się do powstawania wad rozwojowych. Spory odsetek dzieci z wrodzonymi wadami serca, z niedorozwojem umysłowym i innymi wadami wrodzonymi rekrutuje się spośród tych, których matki w czasie ciąży przebyły różyczkę. Stąd też konieczność unikania przez kobiety w pierwszym stadium ciąży kontaktów z chorymi na różyczkę.