Poszczególne czynniki chorobotwórcze

0
15
Rate this post

Poszczególne czynniki chorobotwórcze

Poszczególne czynniki chorobotwórcze łączymy w zespoły czynników. Wśród nich wyróżniamy: 1. Czynnikibiologiczne – są to organizmy żywe, głównie drobnoustroje, które działając na makroorganizm wywołują choroby. Zaliczamy do nich bakterie, wirusy, pierwotniaki i inne drobnoustroje chorobotwórcze (zarazki), a także organizmy wyżej zorganizowane. Czynniki biologiczne wywołują choroby zakaźne i choroby pasożytnicze.

-2. Czynniki fizyczne – stanowią różnorodną grupę czynników. Wyróżniamy wśród nich wiele podgrup. Jedną z nich stanowią czynniki mechaniczne. Są to ostre i tępe narzędzia, maszyny, pojazdy mechaniczne, pociski itp. Są one przyczyną złamań, zwichnięć, potłuczeń, przerwania ciągłości tkanek (zranienie). Inną podgrupę stanowią czynniki termiczne (wysoka lub niska temperatura). Mogą one działać miejscowo (oparzenie, odmrożenie) lub na cały organizm (przegrzanie, porażenie cieplne, przeziębienie, zamarznięcie).

Do czynników fizycznych zaliczamy też energię elektryczną (rażenie prądem lub piorunem), energię promienistą (choroba popromienna, porażenie słoneczne) i zmiany ciśnienia atmosferycznego (choroba kesonowa, choroba górska i lotnicza).