Wyprostna postawa ciała

0
15
Rate this post

Wyprostna postawa ciała

Podsumowując powtórzmy jeszcze raz, że bólom krzyża można zapobiec badając przydatność oraz odpowiednio szkoląc kandydatów do określonych zawodów i prac oraz uwzględniając zasady ergonomii pracy – minimalizacja zagrożeń przez właściwe konstruowanie maszyn i urządzeń oraz organizowanie stanowisk pracy (Don Chaffin). Działania takie obowiązują we wszystkich wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych.

Wyprostna postawa ciała, którym to terminem określa się swobodny układ ciała w pozycji stojącej, jest cechą charakteryzującą człowieka. Postawa ta cechuje człowieka przez całe życie, a ponadto podlega wpływom zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego środowiska człowieka.

Dziecko rozpoczynające chodzenie stoi na szeroko rozstawionych nogach, z ugiętymi stawami kolanowymi i biodrowymi oraz prostym, nachylonym ku przodowi tułowiem. W postawie tej przejawia się czujność nie wyćwiczonego układu nerwowo-mięśniowego i duże napięcie mięśni antygrawitacyjnych. Napięcie to jest pierwszym czynnikiem kształtującym fizjologiczne krzywizny kręgosłupa: lordozę lędźwiową, kifozę piersiową i lordozę szyjną.