Postęp techniki

0
12
Rate this post

Postęp techniki

Prowadzone przez nas od 1987 r. badania naukowe, epidemiologiczne, między innymi chorób urazowych upoważniają nas do podjęcia powyższego tematu [15, 19, 20, 21, 22, 24, 25]. Nie jest rzeczą obojętną dla niektórych społeczeństw, których rozrodczość jest deficytowa lub bardzo niska (Belgia, Francja) strata kilkuset dzieci rocznie z powodów, które można usunąć lub przed nimi chronić. Poza tym następstwa wypadków czynią z dzieci niejednokrotnie kaleki, których utrzymanie spada na barki całego społeczeństwa. Do tego dochodzi jeszcze w tych razach wysoki koszt leczenia, nieraz ciągnącego się latami, a następnie usprawnianie w wysoko wyspecjalizowanych ośrodkach. Wzrastająca liczba wypadków związana z dynamicznym postępem techniki, a w szczególności narastająca ciągle fala urazów, które niesie motoryzacja XX w. ogarnia coraz szerszym zasięgiem dorosłych i dzieci. Szczególnie wśród dzieci spotyka się w ostatnich latach niepokojący wzrost odsetka złamań, nakazujący zajęcie się tym zagadnieniem nie tylko z punktu widzenia profilaktyki, ale także lecznictwa [11, 12, 24, 25].

Postęp techniki, a przede wszystkim rozwój motoryzacji w całym świecie ma niewątpliwy wpływ na wzrost urazowości, a zwłaszcza ura- zowości wiełonąrządowej. Jest ona następstwem szybkości i energii poruszających się pojazdów. Duża siła zderzeń powoduje, że występujące obrażenia są cięższe i wielonarządowe. Powoduje to systematyczny wzrost liczby „chorych urazowych” w oddziałach chirurgicznych, ich dłuższy pobyt oraz średnio większą śmiertelność. Pociąga to za sobą zwiększenie wydatków na leczenie, wypłaty odszkodowań PZU, renty, tworzenie stanowisk pracy dla inwalidów.