Wielokrotne pęknięcie śledziony

0
16
Rate this post

Wielokrotne pęknięcie śledziony

W przypadku szóstym (ryc. 2) obok wielokrotnego pęknięcia śledziony stwierdzono stłuczenie nerki oraz otwarte złamanie kości przedramienia (tab. 1). Po krótkotrwałym wstrząsie pourazowym, w którym dominował ból złamanej kończyny i krwiomocz, stan chorego uległ poprawie (tab. 2). Dziecko skarżyło się na niewielki ból w okolicy śledziony, który Wkrótce ustąpił. Po 10 dniach doszło do wstrząsu krwotocznego z objawami podrażnienia otrzewnej. Podczas operacji usunięto zniszczoną śledzionę.

U leczonych przez nas dzieci trójfazowy przebieg choroby, charakterystyczny dla pęknięcia śledziony, stwierdzono 3 przypadkach (tab. 2). Okres poprawy stanu klinicznego wynosił u 2 z nich kilkanaście godzin, a u trzeciego 10 dni. W pozostałych 3 przypadkach dzieci już w pierwszej fazie choroby, czyli w okresie wstrząsu pourazowego, zostały poddane operacji ze względu na brak poprawy w ich stanie ogólnym, pomimo intensywnego postępowania przeciwwstrząsowego. Brak poprawy stanu tych pacjentów wynikał z jednocześnie narastającego wstrząsu krwotocznego. W jednym przypadku wystąpił wtórny wstrząs krwotoczny po

– 4 dniach od pierwszej operacji, podczas której usunięto śledzionę. Był on związany z pęknięciem dwunastnicy i krwotokiem z jej ściany, a nie z obrażeniem śledziony.