Sterydy

0
14
medicine and healthcare concept - team or group of doctors and nurses
Rate this post

Sterydy

Sterydy. Wydolne zazwyczaj nadnercza dziecięce wyrzucają dostateczną, a nawet zbyt dużą dawkę kortykosteroidów we wstrząsie. Jednak przy urazie bardzo silnym, wielonarządowym, przy przedłużaniu się stanu ciężkiego, umotywowane jest powstanie niewydolności nadnerczy, zwłaszcza usposabia do tego uraz głowy. Podawanie Dexametha- zonu 1 mg/kg w malejących dawkach przez kilka (do 8) dni pozwalało wyprowadzać z b. ciężkich stanów, zwłaszcza w skojarzeniu z podawaniem barbituratów. Metoda jest uznawana w krajach anglosaskich (Hain 81, Gobiet 76) opisywane jest obniżenie śmiertelności w najcięższych urazach głowy z 46 proc. na 16 proc.

Barbituraty. Przypadki z nasileniem przemiany podstawowej przez pobudzenie, niepokój ruchowy, hypotermię mogą być z powodzeniem leczone dużymi dawkami barbituratów. Nie przekroczenie ich silnego działania hipotonicznego, hipotermicznego – powodującego osłabienie akcji serca i zmniejszenie przepływu mózgowego krwi musi być ściśle kontrolowane. W wybranych sytuacjach – jest to jednak leczenie ochraniające przed wystąpieniem ciężkich, nieodwracalnych objawów wstrząsu (stosowane dawki 3 do 5 mg/kg Phenobarbitalu Gobiet).